دانلود رایگان


پایان نامه تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه درمان نوروفيدبك بيماران مبتلا اختلال وسواس فكري الكتروآنسفالوگرافي علائم اختلال وسواس فكري روش ارزيابي EEG نوروفيدبك پرسشنامه پادوا

دانلود رایگان
پایان نامه تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عمليچکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری- عملی است. اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است.
از آنجایی که این پژوهش مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است، از بین بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه 12 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 3 موقعیت درمان نوروفیدبک، درمان داروئی و لیست انتطار قرار گرفتند.
ابزار پژوهش پرسشنامه پادوا می باشد که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را می سنجد. این آزمون برای کلیه بیماران به صورت پیش آزمون و پس آزمون به فاصله 10 هفته اجرا شد. از چک لیست مصاحبه بالینی بالینی نیز برای تشخیص گذاری بیماران استفاده شد.
نتایج این پژوهش با استفاده از اندازه اثر و محاسبه میزان بهبودی نشان داد که نوروفیدبک و درمان داروئی میزان بهبودی تقریبا یکسان ( به ترتیب 45/0 و 46/0 ) دارند و اندازه اثراین درمانها به ترتیب برابر 16/3 و 25/4 می باشد که اندازه اثر بزرگی محسوب می شوند و این درحالیست که میزان کل بهبودی در موقعیت لیست انتظار 5/3 درصد با اندازه اثر 01/0 درصد می باشد. استفاده از آزمون کروسکال- والیس نیز نشان داد که در هر 3 شاخص کل، وسواس فکری و وسواس عملی در پس آزمون به ترتیب با ارزش پی 023/0، 035/0 و 021/0فرض صفر که بیانگر برابری میانگین ها بود، رد شد. در کل می توان نتیجه گرفت که از درمان نوروفیدبک نیز می توان به عنوان راهبرد درمانی جدید استفاده کرد.
واژه های کلیدی: نوروفیدبک، دارو، مهارکننده های بازجذب سرتونین، اختلال وسواس فکری- عملی
هدف اصلي
مقايسه اثر بخشي درمان نوروفيدبک و درمان داروئی ( مهارکننده های بازجذب سروتونین) در نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی.
اهداف فرعي
تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبک در کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی.
تعيين اثربخشي درمان داروئي (مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین ( در کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی.
تعيين اثربخشي درمان نورفيدبک در درمان وسواس هاي فکري.
تعيين اثربخشي درمان نورفيدبک در درمان وسواس هاي عملي.
فرضيه ها
  • درمان با نوروفيدبک به اندازه درمان دارويي موجب کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی مي شود.
  • درمان با نوروفيدبک موجب کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی مي شود.
  • درمان دارويي (مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین) موجب کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی مي شود.
  • درمان با نوروفيدبک موجب کاهش علائم وسواس هاي عملي مي شود.
  • درمان با نوروفيدبک موجب کاهش علائم وسواس هاي فکري مي شود.
تعداد صفحات 156 word
فهرست مطالب
فصل اول ـ گسترة علمي پژوهش
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
هدف هاي تحقيق
فرضيه ها
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
فصل دوم ـ پيشينه پژوهش
اختلال وسواس فكري ـ عملي
اضطراب و اختلال وسواس فكري ـ عملي
علائم اختلال وسواس فكري ـ عملي
معيارهاي تشخيصي اختلال وسواس فكري ـ عملي
همه گيرشناسي
اختلال وسواس فكري ـ عملي و خانواده
سير و پيش آگهي
ويژگي هاي باليني
همايندي
تشخيص افتراقي
رابطه انواع نشانگان اختلال وسواس فكري ـ عملي با انواع اختلالات
سبب شناسي
عوامل زيست عصبي ـ رسانه ها
ايمني شناسي عصبي (نوروايمنولوژي)
مطالعات انجام شده با تصويربرداري مغزي
وراثت شناسي
ساير داده هاي زيستي
عوامل رفتاري
عوامل رواني
درمان
دارو درمان
مهاركننده هاي اختصاصي بازجذب سروتونين
روان درماني
روان جراحي
ساير درماني
EEG و امواج مغزي
روش ارزيابي EEG
الكتروآنسفالوگرافي كمي
الكتروآنسفالوگرافي و اختلال وسواس فكري ـ عملي
نوروفيدبك
تحقيقات انجام شده در زمينه نوروفيدبك
فصل سوم ـ روش شناسي پژوهش
طرح پژوهش
جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
ابزارهاي پژوهش
نحوه جمع آوري اطلاعات
آموزش نوروفيدبك
دارودرماني
فصل چهارم ـ نتايج
مقدمه
اطلاعات جمعيت شناختي
مقايسه نمرات پرسشنامه پادوا براساس ميزان بهبودي درهر3موقعيت آزمايش
مقايسه اندازه اثر در 3 موقعيت آزمايشي
مقايسه معناداري ميانگين ها با استفاده از آزمون كروسكال ـ واليس در 3 موقعيت آزمايشي
آزمون فرضيه ها
فصل 5ـ بحث در نتايج
خلاصه طرح پژوهشي و يافته ها
بحث در نتايج در پرتو يافته هاي پيشين
نتيجه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
منابع
پيوست ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه درمان نوروفيدبك


بيماران مبتلا اختلال وسواس فكري


الكتروآنسفالوگرافي


علائم اختلال وسواس فكري


روش ارزيابي EEG


نوروفيدبك


پرسشنامه پادوا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری - شناختی بر …

در پایان درمان و پس از ... پایان نامه آموزش ... تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه ...

دانلود پایان نامه پزشکی (1)

تبلیغات در ... در سایت DOCiran.com باز خواهد شد پایان نامه تعيين ... پایان نامه ...

روانشناسی,علوم تربیتی و اجتماعی - پايان نامه | روش …

پایان نامه،روش تحقیق ... تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در ...

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی، با مجوز …

بررسي نقش نوروفيدبک در درمان ... 10-2-7- تعيين اثربخشي نوروفيدبك ... 24-2-7- تعيين اثربخشي درمان ...

دانلود پایان نامه پزشکی (1)

تبلیغات در ... در سایت DOCiran.com باز خواهد شد پایان نامه تعيين ... پایان نامه ...

دانلود پایان نامه پزشکی (1)

تبلیغات در ... در سایت DOCiran.com باز خواهد شد پایان نامه تعيين ... پایان نامه ...

پروژه اثرات درمان نورو سايكولوژي در كارآمدي خواندن …

... ,پروژه اثرات درمان نورو سايكولوژي در كارآمدي ... ‎تحقیق و پروژه و پایان نامه و ...

دانلود پایان نامه پزشکی (1)

تبلیغات در ... در سایت DOCiran.com باز خواهد شد پایان نامه تعيين ... پایان نامه ...

استاندارد جوشکاری ASME section 9

سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات ادیان و

استاندارد جوشکاری ASME section 9

سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات ادیان و

طرح لایه باز کارت ویزیت پرده سرا 178

سير تکاملى خوشنوسى در ايران

انواع ماسک های میوه ای صورت بدون عوارض و کاملا

مقاله درباره ضحاك ماردوش

پاورپوینت درس جغرافيا پايه پنجم كشور هاي همسايه

اقدام پژوهی معلم پایه اول ابتدایی چگونه توانستم