دانلود رایگان


بررسی تأثیر استقرار نظام مدارس مروج سلامت بر - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تأثیر استقرار نظام مدارس مروج سلامت بر ارتقای سطح سلامت دانش آموزان استان مازندران می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تأثیر استقرار نظام مدارس مروج سلامت بر ارتقای سطح سلامت دانش آموزان استان مازندران چکیده
هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر استقرار نظام مدارس مروج سلامت بر ارتقای سطح سلامت دانش آموزان استان مازندران میباشد.روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی وازنظرموقعیت میدانی وازنظر نوع توصیفی )زمینه یابی( بوده است. جامعه آماری دراینپژوهش عبارتند ازکلیه کارشناسان بهداشت مدارس و مجریان در مدارس مجری طرح استان مازندران به تعداد 1011 نفر که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 313 نفر به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای)جنسیت، روستایی و شهری( به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گرد آوری داده های از پرسشنامه محقق ساخته با 33 سوال استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده هاهای پژوهش از آزمون - ها و برای بررسی فرضیه از آزمون کولموکروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده t مستقل و آزمون نسبت استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان دادکه استقرار نظام مدارس مروج سلامت بر ارتقای سطح سلامت دانش آموزان استان مازندران تاثیر معناداری داشته است. همچنین استقرار نظام مدارس مروج سلامت بر ارتقای وضعیت بهداشت و تغدیه مدارس، تحرک فیزیکی و فعالیت جسمانی دانش آموزان، مشارکت والدین دانش آموزان، ارائه خدمات بهداشتی در مدارس و روند آموزش جامع مدارس تأثیرگذار بوده ولی استقرار نظام مدارس مروج سلامت برتوانمند سازی کارکنان تاثیرگذار نبوده است.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
استقرار نظام مدارس مروج سلامت


نظام مدارس مروج سلامت


ارتقای سطح سلامت دانش آموزان


سطح سلامت دانش آموزان


مازندران


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...

بازاریابی اجتماعی

درخصوص سلامت نوجوانان و نقش بالقوه مدارس در ارتقاي سلامت آنها بسيار نوشته و تحقيق شده ...

مدارس مروج سلامت - فصلنامه افق طلائی سلامت

مدارس مروج سلامت. درجمهوری اسلامی ایران. تهیه و تنظیم : حمید رضا اکبری کارشناس سلامت ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

قوانین بالادستی : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

مدارس مروج سلامت - فصلنامه افق طلائی سلامت

مدارس مروج سلامت. درجمهوری اسلامی ایران. تهیه و تنظیم : حمید رضا اکبری کارشناس سلامت ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

قوانین بالادستی : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

مدارس مروج سلامت - فصلنامه افق طلائی سلامت

مدارس مروج سلامت. درجمهوری اسلامی ایران. تهیه و تنظیم : حمید رضا اکبری کارشناس سلامت ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

بازاریابی اجتماعی

درخصوص سلامت نوجوانان و نقش بالقوه مدارس در ارتقاي سلامت آنها بسيار نوشته و تحقيق شده ...

جستار - روشنفکری - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه روشنفکری ... دانشگاه به‌طور طبیعی جایی است که مبارزات در ...

بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | …

مصوب جلسه مورخ 27/6/75 شورای کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد " اهداف و ظایف ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

چکیده. برای بررسی نهادینه شدن کتابخانه های عمومی در ایران ابتدا نیاز به تعریفی جامع ...

بخش سوم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی | …

مصوب جلسه مورخ 27/6/75 شورای کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد " اهداف و ظایف ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

چکیده. برای بررسی نهادینه شدن کتابخانه های عمومی در ایران ابتدا نیاز به تعریفی جامع ...

بازاریابی اجتماعی

درخصوص سلامت نوجوانان و نقش بالقوه مدارس در ارتقاي سلامت آنها بسيار نوشته و تحقيق شده ...

مدارس مروج سلامت - فصلنامه افق طلائی سلامت

مدارس مروج سلامت. درجمهوری اسلامی ایران. تهیه و تنظیم : حمید رضا اکبری کارشناس سلامت ...

پاورپوینت بتن شفاف یا بتن شیشه‌ای( لیترکان litracon)

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود پاورپوینت نظریه‌های شهرسازی در نیمه دوم

پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS) یساویچ (1993)

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دیاترمی و جریان

گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار

تحقیق درمورد کارآموزی نساجي

تحقیق درباره طرح كسب و كار خدمات كامپيوتري PARADIS

نمونه مستندات 20صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل

پروین اعتصامی