دانلود رایگان


مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزايده - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزايده

دانلود رایگان
مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزايدهتوضیحات :
فهرست مطالب :
 • مقدمه
 • مبحث اول
 • تعاريف لغوي اصطلاحات
 • مبحث دوم
 • اجراي احكام مدني
 • گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي كند.
 • ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
 • ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني
 • د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
 • و) اصلاح آيين نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب // و نحوه اجرا
 • گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
 • گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
 • بخش اول: محل فروش
 • بخش دوم: زمان فروش
 • ج) موعد فروش
 • گفتار سوم: آگهي فروش
 • گفتار چهارم: دعوت از طرفين
 • الف) اخطار به محكوم له جهت حضور
 • ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور
 • ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است
 • د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه
 • گفتار پنجم: جلسه فروش
 • الف) حضار اجباري در جلسه فروش
 • ب) حضار اختياري
 • ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
 • توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
 • گفتار پنجم: موارد رد
 • گفتار ششم: مبلغ فروش
 • الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب
 • ب) مبلغ توافق
 • ج) قيمت مزايده
 • گفتار هفتم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادوز در مزايده
 • گفتار هشتم: نحوه پرداخت
 • الف) پرداخت نقدي
 • ب) پرداخت به وعده
 • گفتار نهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده
 • گفتار دهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
 • گفتار يازدهم: تحويل مال به فروش رفته در اموال منقول
 • گفتار دوازدهم: موارد به اعتباري مزايده
 • مبحث دوم
 • فروش اموال غيرمنقول
 • گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
 • گفتار دوم: اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
 • مبحث سوم
 • تخلفات دادوز
 • گفتار اول: تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري
 • گفتار دوم: تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه
 • مبحث چهارم
 • اجراي اسناد رسمي
 • گفتار اول: مراجع صدور اجراييه و موارد آن
 • گفتار دوم
 • بازداشت امواع منقول
 • گفتار سوم
 • بازداشت اموال غيرمنقول
 • گفتار چهارم
 • حراج
 • بخش اول: آگهي فروش
 • بخش دوم: مكان حراج
 • بخش سوم: دعوت از طرفين
 • بخش چهارم: زمان حراج
 • بخش پنجم: مبلغ حراج
 • بخش ششم: موارد رد شركت در حراج
 • بخش هفتم: جلسه حراج
 • بخش هشتم: موارد بي اعتباري حراج
 • بخش نهم: موارد توقيف عمليات حراج (ماده )
 • مبحث سوم
 • معاملات دولتي
 • تعريف مناقصه:
 • گفتار اول: مناقصه
 • بخش اول: طبقه بندي معاملات
 • بخش دوم: طبقه بندي انواع مناقصات
 • بخش سوم: اعضاء كميسيون مناقصه
 • بخش چهارم: ضمانت نامه براي مناقصه
 • بخش پنجم: انعقاد قرارداد
 • بخش ششم: تجديد و لغو مناقصات
 • گفتار دوم
 • مزايده
 • بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزايده
 • بخش سوم: اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده
 • بخش چهارم: فروش اموال منقول
 • بخش پنجم: فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح هاي عمراني
 • بخش ششم: فروش اموال غيرمنقول دولتي
 • بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي
 • مبحث چهارم: بورس
 • گفتار اول: اركان بورس
 • نحوه سرمايه گذاري در بورس
 • منابع و ماخذ
مشخصات :
 • تعداد صفحات : 39 صفحه
 • نوع فایل : فایل Word


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله


آشنایی با


مقررات مربوط به


حراج


مزايده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله|تحقیق دانشجویی|دانلود تحقیق|فروشگاه مقاله و ...

... فروشگاه مقاله و تحقیق ... آشنایی با مقررات مربوط به ... با مقررات مربوط به حراج و ...

file20.com

file20.com

آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده در قالب …

... مربوط به حراج و مزايده در ... ایران ، مقاله ... با مقررات مربوط به حراج و ...

دانلود مقاله آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

... مربوط به حراج و مزايده,دانلود,مقاله,آشنايي ... آشنايي با مقررات مربوط به حراج و ...

آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده در قالب …

... مربوط به حراج و مزايده در ... ایران ، مقاله ... با مقررات مربوط به حراج و ...

دانلود مقاله آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

... مربوط به حراج و مزايده,دانلود,مقاله,آشنايي ... آشنايي با مقررات مربوط به حراج و ...

دانلود مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده ...

دانلود مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده ... مقاله مقایسه دو کتاب تاریخ ...

استند لایه باز روز دانش آموز PSD فتوشاپ

کتاب آموزش سریع پایتون

سیستم الکتریکی قطار، مترو مشهد

شجره رمل(شجره و ثمره)

دانلود پاورپوینت روابط فضاها و ابعاد و اندازه

ارزيابي نقش اطلاعات مالي در تصميم گيري مديران

دانلود پایان نامه روانشناسی خودکشی

Effect of vermicompost on yield and seed mucilage content of Plantago psyllium

جزوه آموزشی آشنایی با نماد اعتماد الکترونیکی

جزوه آموزشی آشنایی با نماد اعتماد الکترونیکی